Eczane | Doktor | Disci Tabelası

 

ECZANE | DOKTOR | DİŞCİ TABELALARI

ECZANE | DOKTOR | DİŞCİ TABELALARI

Sektörlere özel çözümler diyebileceğimiz tabela sistemleridir. Genelde Sektör tabelalarının bir standardı sektöre ait oda veya derneklerin uğraşıları ile oluşmuştur.

Bunlardan bazıları AVM Tabelası, Avukat Tabelası, Berber Tabelası, Dernek Tabelası, Dişçi Tabelası,Doktor Tabelası, Eczane Tabelası, Kuaför Tabelası, Kuyumcu Tabelası olaraksayılabilir.

TABELA STANDARLARI

Muayenehane kapılarına veya binaların dışına asılacak tabelaların ebadı ve adedi, mahalli tabip odaları tarafından tespit edilebilir. Tabipler ve diş tabipleri, tabip odalarının bu husustaki kararlarına riayet etmekle mükelleftirler. Tabelalarda en çok iki renk kullanılabilir. Işık verici vasıtalarla tabelaları süslemek yasaktır. (Deontoloji Tüzüğü Madde:9)

TDB TABELA STANDARTLARI
3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği yasasının 26ıncı maddesi f bendi gereğince belirlenen, Dişhekimlerinin Kullanacakları Tabela Standartları aşağıdadır:

3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği yasasının 26ıncı maddesi f bendi gereğince belirlenen, Dişhekimlerinin Kullanacakları Tabela Standartları aşağıdadır:
1.Tabela beyaz zemin üzerine siyah renkle yazılır. (MYK Karar Tarihi: 07/07/1986)

2.Tabelada hekimin adı, soyadı yazılır. İstenirse daire ve telefon numarası da belirtilebilir. (MYK Karar Tarihi: 07/07/1986)

3. Muayenehane tabelalarının büyüklüğü en fazla 75x150 cm boyutlarında olabilir. (MYK Karar Tarihi: 07/07/1986)

4.Tabeladaki harf ve rakamlar 25 cm den büyük olamaz. (MYK Karar Tarihi: 15/12/1998)
5. Işıklı tabela kullanılamaz veya tabela her ne surette olursa olsun ışıkla aydınlatılamaz. (MYK Karar Tarihi: 07/07/1986)
6. Tabela üzerine sadece dişhekimi unvanı yazılır. Eğer hekimin uzmanlığı var ise bu belirtilebilir. Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne göre dişhekimliğinde sadece “Ortodonti” ve “Protez” dalları uzmanlık dalıdır. Bu dallarda doktora yapanlar branşlarını tabelalarına yazamaz. Sadece Doktor Dişhekimi ifadesi ile ad-soyadı yazılabilir. (MYK Karar Tarihi: 07/07/1986)

7.Tabelalarda doktor, yardımcı doçent, doçent, profesör unvanları kullanılabilir. (MYK Karar Tarihi: 19/02/1998)

8.Tabelalarda Dentist, Zanhart, Med-Dent v.s gibi yabancı dilde unvanlar kullanılamaz. (Başkanlar Konseyi Toplantısı Kararı: 18-20 Haziran 2001)

9.En fazla 2 adet tabela kullanılabilir. Ana caddeden uzakta bulunan muayenehane, poliklinik ve merkezlerde kapı girişi dahil binanın en çok yüz metre uzağına 40x50cm ebadında binanın yerini gösteren iki tabela asılabilir. (MYK Karar Tarihi: 15/12/1998)
10.Ticari ortaklık olarak kurulan muayenehane, poliklinik ve merkezlerde ticari şirketin adı 15x30cm ebadında 1(bir) adet tabelaya yazılabilir. Bu tabela yalnız bina kapısına ya da muayenehane kapısına asılabilir. Tabelada logo veya değişik hiçbir ibare kullanılamaz. (MYK Karar Tarihi: 15/12/1998 – 07.01.1999)

10.Ticari ortaklık olarak kurulan muayenehane, poliklinik ve merkezlerde ticari şirketin adı 15x30cm ebadında 1(bir) adet tabelaya yazılabilir. Bu tabela yalnız bina kapısına ya da muayenehane kapısına asılabilir. Tabelada logo veya değişik hiçbir ibare kullanılamaz. (MYK Karar Tarihi: 15/12/1998 – 07.01.1999)

11.Poliklinik ve merkezlerde ; merkezlerin ve polikliniklerin tabelalarında “özel” ibaresini takiben sağlık kuruluşunun ruhsatında yazılı adı, arkasından da “ağız ve diş sağlığı polikliniği” veya “ağız ve diş sağlığı merkezi” ibaresi gelecektir. Yazının altında çalışan dişhekimlerinin ad ve soyadları bulunacaktır.(MYK Karar Tarihi: 15/12/1998)

12.Poliklinik ve merkezlerde; tabela büyüklüğü en fazla 100x250cm ebadında olacaktır. (MYK Karar Tarihi: 15/12/1998)